977246
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
308
186
2138

Today: Mar 08, 2021

Nauczyciele: Janina Młynek – dyplomowany nauczyciel teatru, studia wyższe animator i menedżer kultury ze specjalnością - teatr, studia magisterskie Pedagogika ,udział w licznych warsztatach teatralnych i w Ogólnopolskim Seminarium Sztuki i Teatru.

  • ·Teatr dziecięcy „Wyluzuj”
  • ·Teatr dziecięcy „Kontrast”
  • ·Teatr młodzieżowy „Mango”
  • · Teatr młodzieżowy „Liczzi”
  • ·Koło recytatorskie grupa starsza

Historia pracowni teatralnej Pracownia teatralna istnieje od 1977 roku. Pierwszą instruktorką była Danuta Żukowska, ówczesna dyrektorka MDK.

W 1981 roku opiekę nad zespołami teatralnymi objęła Barbara Nizio. Prowadziła ona teatr lalkowy i teatr żywego planu. Barbara Nizio prowadziła koła teatralne do 1989 roku. Wyjechała wówczas z Krasnegostawu i objęła stanowisko dyrektora w MDK w Chełmie. Na jej miejsce zatrudniona została Janina Młynek, która pracuje w MDK do chwili obecnej.

Zajęcia teatralne mają na celu:

- kształtowanie głębokiej i wielostronnej, wartościowej jednostki, która potrafi odnaleźć się w gąszczu współczesnych problemów

- pogłębianie wrażliwości jednostek na wartości artystyczne teatru

- wzrost poziomu ogólnej kultury teatralnej i literackiej

- oddziaływanie na emocje, które wywołują u młodych ludzi umiejętność aktywnego doznawania piękna, i które umożliwiają im kreatywny kontakt ze sztuką

- umożliwianie dziecku dorastania do roli widza, miłośnika sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu

- kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego

- doskonalenie umiejętności warsztatowych (ćwiczenia dykcji, artykulacji, oddechu, świadomości ciała, głosu, ćwiczenia w wyrażaniu uczuć, stanów emocjonalnych poprzez słowo, ruch, mimikę twarzy, rozwijanie wyobraźni, twórczej ekspresji)

- zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie ogólnych pojęć związanych z dziedziną teatru

- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez zabawę w teatr

- poznawanie różnych technik teatralnych

Zajęcia teatralne przynoszą duże korzyści, wspomagają dziecko w jego całościowym rozwoju – intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym tak by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z drugim człowiekiem, ze światem, który je otacza i z samym sobą.

 

 

   Zapisy na zajęcia: 
Zapisy odbywają się wyłącznie u nauczycielki prowadzącej zajęcia.

Konkursy organizowane przez pracownię teatralną:
1.Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej
2.Konkurs Literacki „Mój Anioł”

Kontakt  :
Janina Młynek: tel. 505 604 631