977190
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
252
186
2082

Today: Mar 08, 2021

Nauczyciele:


Joanna Kawęcka – dyplomowany nauczyciel plastyki, magister wychowania plastycznego, studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu sztuka - (malarstwo, grafika, ceramika, rysunek, grafika komputerowa)

Agnieszka Żuk-Słabek - nauczyciel plastyki, magister sztuki - (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia)

Cele pracowni:

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE:

* Poznawanie roli sztuki w życiu człowieka.
* Wykształcenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
* Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju uczniów przez bezpośredni lub pośredni kontakt z dziełami sztuki.
* Kształtowanie postawy twórczej.
* Poznawanie różnorodnych form aktywności plastycznej.
* Poznawanie różnych form kontaktu ze sztuką.
* Poznawanie podstawowych pojęć z zakresu sztuk plastycznych.
* Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.
* Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

TREŚCI NAUCZANIA:

I. Podstawy wiedzy o sztuce.

* Sztuka jako forma świadomości.
* Sztuka jako czynność/umiejętność/i sztuka jako wytwór.
* Formy upowszechniania dzieł sztuki: muzea, galerie, media, prasa, itd.
* Analiza dzieła sztuki.

II. Działalność plastyczna.

* Szkice z natury - rysunkowa interpretacja przestrzeni.
* Przedstawianie przestrzeni zgodnie z zasadami perspektywy.
* Znajomość zjawisk barwnych: barwy podstawowe i pochodne, barwy złamane, gamy barwne, kontrast barwny, akcent barwny, kolor lokalny, relatywizm barw.
* Malarska, rysunkowa, graficzna i rzeźbiarska interpretacja natury i modela.
* Interpretacja klimatu i nastroju za pomocą kształtu, koloru, światła i ruchu.
* Przedstawianie różnic walorowych i fakturalnych z uwzględnieniem właściwości modela.
* Przedstawianie postaci i przedmiotów w przestrzeni za pomocą techniki rzeźby.

Wykaz grup w danej pracowni:

Formy zajęć

* Malarstwo – 3 grupy
* Rysunek – 2 grupy
* Grafika – 3 grupy
* Rzeźba, ceramika - 2 grupy
* Grafika komputerowa– 1 grupa
* Fotografia – 1 grupa

RZEŹBA I CERAMIKA Podstawowym zadaniem zajęć z rzeźby jest zainicjowanie rozwoju indywidualnych postaw oraz osiągnięcie elementarnej sprawności warsztatowej. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej, świadomej własnej tożsamości. Opanowanie umiejętności wyrażania określonych treści środkami rzeźbiarskimi. Wprowadzenie młodzieży w systematyczne, czynne obserwowanie natury, jest to niezastąpiony etap poznania form, twórczej postawy wobec natury i życia. W czasie procesu kształcenia rozwijać się będą zdolności kojarzenia, transformacji i formułowanie swoich zamysłów w sposób dociekliwy i odkrywczy.

Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach: W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież deklarujący systematyczne uczęszczanie na zajęcia. Wiek od 4 lat.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach:

* Zajęcia dla każdej grupy odbywają się raz w tygodniu
* Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie MDK
* Uczestnicy zajęć korzystają z materiałów plastycznych zapewnianych przez MDK


Konkursy organizowane przez daną pracownię:

1. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina”
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny im. Marii Konopnickiej
3. Konkurs Plastyczny „Mój Anioł”

Zapisy na zajęci:
Zapisy odbywają się wyłącznie u nauczycielek prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach /ilość miejsc ograniczona/.

Kontakt do nauczyciela/instruktora:
Joanna Kawęcka Tel. 608 345 165
Agnieszka Żuk- Słabek Tel. 606 625 157