865701
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
241
277
518

Today: Lip 14, 2020

 

   RODZINA W MUZEUM – to hasło, pod którym w tym roku ogłoszono  XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.

9 listopada 2016r., odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, któremu patronuje Lubelski Kurator Oświaty. W tym roku, ze względu na tematykę konkursu, podsumowanie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, które jest sąsiadem MDK.

Uroczystość rozpoczął występ wokalny Alicji Kawęckiej, wychowanki pracowni wokalnej MDK prowadzonej przez panią Annę Klus. Młoda wokalistka wykonała piosenki pochodzące z musicali realizowanych przez naszą placówkę w latach ubiegłych. Następnie głos zabrała dyrektor MDK, pani Małgorzata Prus witając przybyłych gości, laureatów konkursu, ich opiekunów i rodziców oraz wspominając długoletnią już historię konkursu i jego inicjatorkę panią Bronisławę Żuk.

 Pan Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski, w swoim wystąpieniu, po raz kolejny wyraził zadowolenie z kulturalnej i artystycznej działalności MDK, wyraził radość z udziału dzieci i młodzieży w konkursach plastycznych i życzył im kolejnych sukcesów, zapraszając do udziału w konkursach organizowanych przez MDK w latach przyszłych.

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbywało się w refektarzu Muzeum Regionalnym, dlatego też pan Konrad Grochecki, pracownik muzeum, przybliżył zebranym wiedzę na temat znaczenia tego rodzaju miejsca oraz historię Kolegium Pojezuickiego, którego budynek obecnie mieści trzy placówki kultury: Muzeum Regionalne, Powiatową Bibliotekę Publiczną i Młodzieżowy Dom Kultury.

 Następnie komisarz konkursu pani Joanna Kawęcka przedstawiła komisję konkursową w składzie: przewodnicząca – Bronisława Żuk, artysta plastyk, pomysłodawca konkursu oraz wieloletni pracownik MDK, Agnieszka Żuk-Słabek  - nauczyciel plastyki MDK, i Joanna Kawecka –nauczyciel plastyki MDK oraz nauczyciel technikum organizacji reklamy w ZSP nr 2 w Krasnymstawie. Po czym organizatorzy przystąpili do wręczania dyplomów  nagrodzonym i wyróżnionym laureatom konkursu. Dyplomy przygotowane przez organizatorów miały indywidualny charakter – każdy z nich miał nadrukowaną pracę autora, za którą ten otrzymał nagrodę lub wyróżnienie. Dyplomy wręczali pan Starosta Janusz Szpak, pan Krzysztof Gałan, Sekretarz Urzędu Miasta, dyrektor MDK pani Małgorzata Prus oraz członkowie jury. Oprócz nagród i wyróżnień ufundowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta  i Radę Rodziców przy MDK, jury przyznało nagrody dodatkowe, po jednej w każdej kategorii wiekowej, ufundowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk. Nagrody te otrzymali: Michalina Kostek, lat 5 z MDK w Biłgoraju, Hanna Trojanowska, lat 8 ze SP nr 5 w Biłgoraju, Emilia Bala, lat 12 ze SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, Edyta Baran, lat 16 z Gimnazjum w Polkowicach, Ewa Misztal, lat 17 z III LO w Zamościu. Nagrody te w imieniu pani kurator wręczyła pani Krystyna Saneluta , przedstawiciel Kuratorium.

Obecnym na uroczystości nauczycielom przekazano też podziękowania za przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursie oraz dyplomy dla wychowanków, których prace poza nagrodzonymi i wyróżnionymi, znalazły się na wystawie pokonkursowej.

Żeby uatrakcyjnić uczestnikom podsumowania pobyt w Muzeum oraz chociaż częściowo zapoznać ich z jego bogatymi zbiorami, organizatorzy konkursu wspólnie z pracownikami muzeum przygotowali dla nich zabawy w postaci zadań do wykonania, połączone z odszukiwaniem ukrytych  na terenie muzeum upominków.

Laureaci z poszczególnych grup wiekowych udali się do różnych działów muzeum. W przygotowaniu tej części spotkania organizatorów wsparli pracownicy muzeum oraz uczennice IV klasy Technikum Organizacji Reklamy z ZSP nr 2 w Krasnymstawie. Dzieci w wieku 4-6 lat przeszły z panem Mateuszem Soroką, pracownikiem muzeum oraz Klaudią Orkiszewską do działu etnografii, gdzie rozwiązywały zagadki z wiązane z przygotowaną dla nich opowieścią o kowalu Błażeju. Uczniowie w wieku 7 – 9 lat udały się za panią Mają Toczoną-Wal oraz Pauliną Kochańską do działu sztuki, w którym zapoznały się z historią pięknej Konstancji i rozwiązywały zagadki związane z eksponowanymi w tym dziale zabytkami. Kategoria wiekowa 10-12 lat wraz z panią Elżbietą Sobczuk i Pauliną Rejch zeszły do podziemi muzeum, gdzie znajduje się dział archeologii a ich zadanie do wykonania polegało na rozwiązaniu krzyżówki związanej z archeologicznymi zabytkami muzeum . Najstarsi laureaci konkursu tzn. uczniowie w wieku 13-19 lat swoje zadanie wykonywali pod okiem pana Konrada Grocheckiego oraz Magdaleny Tkaczyk, w Sali Portretowej, a polegało ono na ułożeniu puzzli przedstawiających postacie z obrazów znajdujących się w Sali a związanych z naszym miastem i wspólnym rozwiązaniem zagadki.

Kolejnym etapem podsumowania konkursu było uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz skorzystanie z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Był to czas podziwiania wspaniałych prac , które znalazły się na wystawie, rozmów, wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami i nawiązywania nowych kontaktów. Na koniec komisarz konkursu zaprosiła do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu oraz do udziału w innych konkursach organizowanych przez MDK a szczególnie do ogłoszonego już na stronie internetowej MDK, Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Mój Anioł”.