935650
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
83
479
3776

Today: Lis 28, 2020

Imprezy 2016/2017

 

KOMUNIKAT z dnia 6 listopada 2020 r.

 

 

 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie informuje,
że zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej,

zajęcia w MDK nadal odbywają się w trybie stacjonarnym.

 

      Dla wyjaśnienia informujemy, że Młodzieżowe Domy Kultury są placówkami oświatowymi, a nie instytucjami kultury. W rozporządzeniu MEN dotyczącym zawieszenia zajęć w szkołach i przejścia w tryb zdalny, nie ma informacji na ten temat w odniesieniu do placówek oświatowych typu MDK. W związku z powyższym nie ma przesłanek do tego, by całkowicie zawiesić zajęcia stacjonarne w naszej placówce i przejść na edukacje zdalną. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją sposób prowadzenia zajęć może ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Mając na uwadze dobro uczestników zajęć w MDK oraz ich bezpieczeństwo, od 9 listopada 2020 r. zajęcia
w placówce będą się odbywały w zmienionej organizacji. Wprowadzamy ograniczenia liczebności grup do 6 osób.
W związku z tym prosimy o deklarację dalszego uczestnictwa w zajęciach u nauczycieli prowadzących oraz zrozumienie i elastyczne podejście do proponowanych zmian.

Przypominamy również o zachowaniu zalecanego reżimu sanitarnego oraz dbaniu o bezpieczeństwo swoje
i innych osób uczestniczących w zajęciach lub przebywających w placówce. W obowiązku rodziców/opiekunów leży natychmiastowe poinformowanie placówki o potwierdzonej chorobie dziecka lub członków rodziny na COVID-19.
W przypadku wystąpienia w rodzinie jakiejkolwiek innej choroby układu oddechowego bądź przebywania w izolacji lub kwarantannie któregoś z członków rodziny, prosimy o powstrzymanie się od udziału dzieci i młodzieży w zajęciach
w tym czasie. Mając na uwadze nasze wspólne dobro i możliwość jak najdłuższego funkcjonowania MDK w trybie zajęć stacjonarnych, prosimy o odpowiedzialne podejście do obowiązku informacji oraz proponowanych zaleceń.

Z życzeniami zdrowia, uśmiechu i nadziei na lepsze jutro – Joanna Kawęcka, dyrektor MDK

 

  MDK serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i literackim.Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2020 r. (dotarcie pracy do organizatora) Oceny prac dokona kompetentne Jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania konkursu.

 

Uwaga!
Ważna informacja dla uczestników kategorii literackiej Wojewódzkiego Konkursu Mój Anioł.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Sebastian Jakimiuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz: regulamin

             karta zgłoszenia

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół MDK ,,Dzieci z pasją" jako zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Miasta Krasnystaw

 

  27 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie Projektu WAKACJE ZE SZTUKĄ W KRASNYMSTAWIE 2020, realizowanego przez Stowarzyszenie DZIECI Z PASJĄ we współpracy z MDK, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Miasta Krasnystaw.

Projekt obejmował realizację warsztatów artystycznych:

Komiks z życia miasta – projekt i wykonanie mini komiksu

- prowadzenie Pan Jakub Kijuc

To Krasnystaw właśnie – wykonanie prac plastycznych (malarstwo i fotografia)

– prowadzenie Pani Agnieszka Żuk-Słabek

Impresje Krasnostawskie – opracowanie etiudy tanecznej inspirowanej historią miasta

– prowadzenie Pani Marzena Darmochwał

Chórem o małej ojczyźnie – opracowanie piosenek związanych z naszym regionem

– prowadzenie Pani Anna Klus

Piosenka z duszą – opracowanie koncertu solistów

- prowadzenie Pani Jadwiga Litkowska

Poeci o Krasnymstawie – przygotowanie recytacji wierszy poetów piszących o Krasnymstawie

– prowadzenie Pani Janina Młynek

 

Uroczyste podsumowanie kończące realizację projektu obejmowało koncert w wykonaniu uczestników, mówiący o historii miasta, przeplatany piosenką, tańcem i recytacjami poezji. Goście mogli podziwiać prace plastyczne i fotograficzne wykonane na warsztatach oraz otrzymać egzemplarz komiksu i zestaw kart pocztowych wykonanych na podstawie prac malarskich uczestników projektu.

Podsumowanie projektu zaszczycili swoją obecnością: Pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski, pan Wojciech Kaczmarczyk Zastępca Burmistrza Krasnegostawu oraz Pan Mirosław Księżuk Wice Przewodniczący Rady Powiatu.

 

Czytaj więcej...