964213
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
53
1052
1670

Today: Sty 28, 2021
Nazwa projektu: Polsko – Ukraińskie Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Krasnymstawie

Osoba odpowiedzialna za realizację: Małgorzata Prus

Asystent koordynatora projektu: Jarosław Stadnik

Streszczenie projektu: Projekt zakłada wspólne działania artystyczne w obrębie kultury różnych podmiotów w tym: strony ukraińskiej i polskiej stronię polską reprezentuje Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Stronę ukraińską Szkoła Muzyczna w Majakach. Koordynatorem tych działań jest powołane Polsko – Ukraińskie Młodzieżowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie ul. Szkolna 9.

Cel projektu: Integracja w obrębie kultury środowiska dzieci, młodzieży, uczestników zajęć artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury i środowisk defaworyzowanych społecznie oraz ludzi kultury po obu stronach granicy. Zachowanie tradycji kultury ludowej środowiska najbliższego i środowiska sąsiadów za granicy. Szukanie wspólnych słowiańskich korzeni.

Sposób przeprowadzenia projektu: Projekt koncentruje się wokół dużych wydarzeń kulturalnych powiatu krasnostawskiego. Rok 2007 jest poświęcony kulturze ludowej i zachowaniu jej dziedzictwa. Poprzez powołanie Polsko – Ukraińskiego Młodzieżowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych, angażuje twórcze środowiska młodzieży we współpracy z partnerem ukraińskim do realizacji projektów kulturalnych. Młodzi ludzie mają poczucie wpływu na kształt animacji kulturalnej najbliższego otoczenia. Budzi to ich kreatywność, wzmacnia aktywność twórczą, rozwija mechanizmy współpracy i rozwija poczucie wspólnoty z “Małą ojczyzną”. Współpraca z partnerem ukraińskim, najbliższym sąsiadem, uczy poszanowania kultury innych narodów, jest nauką tolerancji, możliwością bliższej współpracy między narodami. Nasza strona korzysta z bogatych doświadczeń strony ukraińskiej kultywowania tradycji ludowych przez młodzież.

Naczelnym przesłaniem projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności do wielkiej rodziny narodów słowiańskich. Dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego projekt stanowi możliwość wyrównywania szans, poprzez aktywność kulturalną, we współpracy z innymi uczestnikami projektu.

Projekt przebiega w VII etapach.

I etap/ II etap : marzec – maj 2007 : Budowanie centrum inicjatyw kulturalnych, organizacja biura. Swoboda ekspresji twórczej

1. Organizacja biura

2. Spotkania taneczne “Marce Dance BIS” pod hasłem “Motywy ludowe w tańcu współczesnym”

3. Warsztaty dla instruktorów tańca

4. Organizacja konkursu grup charllederek w trakcie “Eurobiegów”

III etap : czerwiec – lipiec 2007 : Wspólne działania w kierunku kultury ludowej Korzenie tradycji

5. Ogłoszenie konkursu plastycznego “Rodzina”

6. “Noc świętojańska” - widowisko plenerowe pod hasłem: ”Obrzędy słowiańskie i ich kultywowanie po obu stronach granicy”

IV etap : sierpień – wrzesień 2007r. : Kultura ludowa jak chleb powszedni

7. Międzynarodowy obóz artystyczny - “Ocalmy relikty kultury ludowej i ludowe rzemiosło artystyczne” w trakcie obozu przygotowanie obrzędu dożynkowego

V etap : październik 2007r. : Rodzina

8. Finał konkursu plastycznego: “Rodzina - Rodzinne korzenie”

VI etap : listopad – grudzień 2007r. : Terapeutyczna rola pantomimy jako formy teatralno-ruchowej Współpraca plastyczno - teatralna

9. Warsztaty pantomimy “Integracyjna rola pantomimy jako formy teatralno ruchowej- ruchowej”

VII etap : styczeń – marzec 2008r. : Finał projektu “Wyrazić siebie”

10. Podsumowanie projektu w ramach IV Spotkań tanecznych “Marce Dance” Krasnystaw 2008r.

Partnerzy: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoła Muzyczna w Majakach - Ukraina i inne ośrodki kultury na Ukrainie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy