964183
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
23
1052
1640

Today: Sty 28, 2021
Nazwa projektu: "Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych"

Osoba odpowiedzialna za realizację: Joanna Kawęcka - kordynator

Zespół projektowy:
Monika Gilowska - pracownik administracyjny
Agnieszka Żuk-Słabek - pracownik d/s plastycznych
Krystyna Borkowska - księgowość

Eksperci prowadzący warsztaty:
Izabela Winiewicz-Cybulska - Historia Sztuki
Mariusz Drzewiński - Malarstwo
Bernard Homziuk - Rysunek
Bronisława Żuk - Grafika
Bartłomiej Sęczawa - Rzeźba

Streszczenie projektu: Projekt jest propozycją skierowaną do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego, pragnących kontynuować swoją edukację w średnich i wyższych szkołach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych. Aby podjąć naukę w takiej szkole, trzeba zdać egzamin i wykazać się wiedzą z zakresu historii sztuki. Ponieważ koszt takich zajęć jest dla młodzieży z powiatu krasnostawskiego często nieosiągalny, chcieliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom i zorganizować w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie takie bezpłatne zajęcia w formie warsztatów z różnych dziedzin plastycznych, prowadzonych przez ekspertów z danych dziedzin sztuki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego IX priorytet: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest Stworzenie równych szans osobom uzdolnionym plastycznie, napotykającym na bariery utrudniające im dostęp do usług edukacyjnych poprzez umożliwienie im korzystania z wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie szans na uzyskanie zawodu i przyszłego zatrudnienia.

W pierwszym etapie projektu, który rozpoczął się rekrutacją, odbędą się warsztaty z zakresu: historii sztuki, malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby - prowadzone przez znakomitych ekspertów. Pod ich okiem uczestnicy będą zdobywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin sztuki, co ma zaowocować rozwojem zdolności artystycznych i przygotować do przyszłego kształcenia się w tym kierunku.

Drugim etapem działań w ramach projektu będzie będzie zorganizowanie w lipcu 2009 roku wystawy podsumowującej pracę i zaangażowanie uczestników oraz pracowników projektu „Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych”.